logo

Welkom bij Lotus Kidz Kinderfysiotherapie,

Lotus kidz kinderfysiotherapie is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0-18 jaar alsmede advisering aan ouders. Het doel is om de motoriek van het kind optimaal te stimuleren passend binnen de eigen omgeving en mogelijkheden. Tevens ook voor preventief behandelen om een voorkeurshouding te voorkomen.

In de praktijk komt het tevens vaker voor dat jonge ouders niet zo goed weten wat zij kunnen verwachten van de motorische ontwikkeling van hun kind. Sommige ouders blijken behoefte te hebben aan extra informatie over wat zij mogen en kunnen doen om de motoriek te stimuleren. Wanneer mag het kind zitten? Wanneer gaat het kind kruipen? Wanneer gaat het kind lopen?

Bij Lotus Kidz kunt u terecht voor bovengenoemde vragen.

Lotus Kidz verzorgd haar behandelingen vanuit 2 locaties in Rotterdam Charlois. Wij werken samen met Fysiotherapie Charlois.

Telefoon : 06 11223704
Email : info@lotuskidz.nl
Adres locatie 1 : Boergoensetraat 76, 3082 KC Rotterdam Charlois
Adres locatie 2 : Mezenhof 1, 3082 ZE Rotterdam Charlois

Ingeschreven bij NVFK, in het kwaliteitsregister CKR en Big- register

 • nvfk-logo
 • big-logo
 • big-logo

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen leren zich spelenderwijs te bewegen, dit doen ze tijdens buitenspelen, sporten, op school en binnenshuis. Kinderen ontwikkelen zo dagelijks hun motoriek en zintuigen. De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder problemen.

Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde en of een afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een onderliggende aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan bewegingservaring.

Deze groep van kinderen heeft extra oefening nodig om nieuwe vaardigheden te leren of te automatiseren. De kinderfysiotherapeut kan helpen bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling bij deze kinderen.

Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals spraakontwikkeling, spelontwikkeling, leren, concentreren en het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, kleuters, schoolkinderen en jongeren tot 18 jaar.

Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Het is daarom van belang om vast te stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, schoolkinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.

 •  
  Baby's

  Een baby ontwikkelt zich van liggen, rollen, zitten en kruipen tot staan en lopen. Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op een motorisch probleem of een ontwikkeling die anders verloopt. Waar u op moet letten:

  • Een duidelijke voorkeurshouding (hoofdje steeds naar één kant, beweegt één lichaamshelft meerdan de andere zijde) met of zonder een afplatting van het hoofd
  • Veel huilen en/of heel gespannen zijn
  • Een langzamere ontwikkeling dan bij leeftijdsgenootjes
  • Weinig kracht hebben, overstrekken en moeite met veranderen van houding
  • Weinig bewegen of steeds dezelfde bewegingen maken

 •  
  Peuters

  Een peuter leert rennen, springen en klimmen, fietsen op een driewieler. Soms gaat het anders. Ook bij de peuter kan de ontwikkeling anders verlopen waarvoor de kinderfysiotherapeut mee zou kunnen kijken. Waar u op moet letten:

  • Later lopen of anders lopen
  • Veel vallen
  • Onhandig bewegen met klein of groot speelgoed
  • Opvallend verschil tussen de linker en rechter lichaamshelft

 •  
  Schoolkinderen

  Een schoolkind leert steeds fijnere en moeilijkere vaardigheden zoals bijvoorbeeld fietsen op een gewone fiets, zwemmen en rolschaatsen. Het kind leert vaardigheden die nodig zijn op school zoals knutselen, schrijven en gymmen. Wanneer toch naar de kinderfysiotherapeut? Let dan op:

  • Niet meekomen op school, bijvoorbeeld minder leesbaar en langzaam schrijven
  • Onhandig en minder soepel bewegen dan leeftijdsgenootjes
  • Door overgewicht moeite hebben met conditie en of specifieke vaardigheden
  • Veel blessures bij sport en spel
  • Moeite hebben met zichzelf aankleden en verzorgen
  • Langer dan twee jaar zwemles zonder diploma
  • Opvallen door onhandigheid tijdens gymles of buitenspelen

 •  
  Tieners

  Ook jongeren tot 18 jaar ontwikkelen zich verder. Ze gaan zelfstandig naar de middelbare school, zitten op een sportvereniging of hebben al een baantje. Deze jongeren kunnen naar de kinderfysiotherapeut omdat ze iets mankeren:

  • Sportblessures die langzaam herstellen
  • Luchtwegaandoeningen zoals astma
  • Hoofdpijn en/of hyperventilatie

Kinderen van alle leeftijden kunnen natuurlijk met de volgende problemen terecht bij een kinderfysiotherapeut voor een goede begeleiding:

 • Chronische aandoeningen aan zenuwstelsel, skelet of longen ( bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Astma en Dyspraxie)
 • Overgewicht
 • Na een ongeval
 • Revalidatie na een operatie en of chemokuren
 • Tijdens of na een langdurige ziekte
 • Vragen over goed en verantwoord bewegen

Kinderbekkentherapie

De kinderfysiotherapeut kan ook helpen bij problemen rondom de buik, bekken en bekkenbodem. Bij kinderen kunnen problemen optreden als de bekkenbodemspieren te gespannen zijn en/of niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Ook kunnen door een operatie in de buik- of het bekkengebied of door een traumatische ervaring klachten ontstaan.

Wanneer behandelen?

Het is van belang te letten op bepaalde symptomen van uw kind en ons te consulteren om te bepalen als behandeling van de kinderfysiotherapeut nodig is. Veel voorkomen de klachten zijn:

 • Buikpijnklachten
 • Steeds terugkomende blaasontstekingen
 • Urine- en/of ontlastingsverlies
 • Overactieve blaas, heel vaak plassen
 • Dysfunctional Voiding
 • Verstopping in de darmen (obstipatie)
 • Diarree
 • Verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid
 • Bedplassen
 • Angst om te plassen of te poepen

Kindermassage

In het dagelijks leven wordt er veel van kinderen verwacht. Denk aan school – en of sportprestaties, pesten, het verliezen van een dierbare of huisdier. Ook door een verhuizing en of scheiding kan een kind een bepaalde periode extra steun gebruiken. Dit kan soms leiden tot onrust, spanningen, slapeloosheid, vermoeidheid, bedplassen en gedragsproblemen.

In onze moderne en geïndividualiseerde samenleving wordt vaak vergeten dat aanraken een belangrijke levensbehoefte is. Zeker voor kinderen is dit essentieel voor hun sociale , emotionele en lichamelijke ontwikkeling.

Bij kindermassage gaat het niet alleen om het (los) masseren van de spieren, maar staat rust centraal.

Tijdens de individuele kindermassage wordt ook aandacht besteed aan een goede ademhaling. Op een speelse manier krijgt het kind oefeningen voor de ademhaling.

Voordelen

Kindermassage kan helpen bij de volgende klachten:

 • Hoofdpijnklachten
 • Rugpijn
 • Slecht slapen
 • Onrust
 • Spierblessures
 • Oververmoeidheid
 • Concentratieproblemen

Wetenschappelijk bewezen

Zo blijkt uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek dat kinderen die regelmatig gemasseerd worden:

 • Beter leren
 • Beter slapen
 • Beter samen kunnen werken
 • Lekkerder in hun vel zitten
 • Het verhoogd het lichaamsbewustzijn
 • Het verhoogd de weerstand doordat het immuunsysteem verbeterd
 • Het helpt het kind om in zijn/haar kracht te komen als zij niet lekker in hun vel zitten, zonder een direct aanwijsbare oorzaak

 •  
  Speciaal Uitgelicht: Baby massage

  Baby massage is de perfecte manier om je kind te laten ontspannen. Maar het is niet alleen lekker ontspannend, de massage kan ook helpen om klachten als:

  • Darmkrampjes
  • Obstipatie
  • Verminderen van motorische onrust
  Tevens heeft babymassage een positief effect op:
  • De bloedsomloop
  • Ademhaling
  • Spijsvertering

Werkwijze, Verwijzigen & Vergoedingen

Werkwijze

Elke behandeling begint met een screening of intake gesprek. Na een observatie, lichamelijk onderzoek en gestandaardiseerde testen volgt een beeld van het motorisch functioneren van uw kind.

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten wordt samen met u en uw kind een behandelplan en behandeldoelen opgesteld. Dit plan wordt tussentijds geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Op een leuke en speelse manier wordt er aan gewerkt om de gemaakte doelen te behalen met als belangrijkste voorwaarde dat uw kind weer plezier heeft in bewegen.

Verwijzingen en vergoedingen

Ouders of leerkrachten die signaleren dat het kind een probleem heeft met het bewegen. Maar ook de huisarts, de jeugdarts ,de kinderarts, de logopedist, de diëtiste of de psycholoog zien of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

U kunt met een arts spreken over een verwijzing, maar u kunt ook zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht.

De behandeling vindt plaats in de praktijk.

Voor behandelingen aan huis en voor behandelingen waarvoor een chronische machtiging aangevraagd moet worden is wel een verwijsbrief nodig.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen hebben recht op 2x9 behandelingen vanuit de basisverzekering. Voor kinderfysiotherapie betaalt u geen eigen risico.

Over mij

Nirmal Biharie

"Ieder kind is uniek"

Ik ben Nirmal Biharie, getrouwd en moeder van 2 energieke dochters (8 en 2 jaar). In 2006 startte ik als algemeen fysiotherapeut bij een eerstelijns praktijk in Rotterdam Zuid. In 2014 studeerde ik aan de Transfergroep Rotterdam af als gediplomeerd master kinderfysiotherapeut.

Tijdens mijn werkzaamheden in praktijk zie ik kinderen van alle leeftijden en met verschillende klachten. De combinatie van behandelen in de praktijk en aan huis vindt ik een fijne afwisseling in mijn werk. Ik heb ervaring in het geven van presentaties aan ouders op scholen en kinderdagopvang centrum, maar ook aan huisartsen. Ik vindt het belangrijk dat ouders weten wat voor behandelmogelijkheden kinderfysiotherapie biedt.

Na 12 jaar werken in een particuliere praktijk was ik toe aan een extra uitdaging. Van het een kwam het ander en werd ik gestimuleerd en gemotiveerd om een eigen praktijk op te zetten. Zo is Lotus Kidz Kinderfysiotherapie ontstaan.

Lotus Kidz kinderfysiotherapie staat voor professionele zorg, respect voor ouder en kind, doelgericht en preventief behandelen.

Contact